Organizatorzy

W ostatnim czasie jesteśmy świadkami fali oszczerstw przeciwko Polsce i Polakom. Ich analiza wskazuje, że podstawą dla nich jest zafałszowanie rzeczywistego charakteru okupacji niemieckiej w Polsce i wykorzystywanie w tej materii ludzkiej niewiedzy. Nie ma możliwości zdezawuowania tych oszczerstw bez uświadomienia opinii publicznej całego barbarzyństwa niemieckiego w Polsce, o czym pojęcia nie mają społeczeństwa zachodniej Europy i Ameryki Północnej. Na ukazaniu prawdy o okupacji niemieckiej trzeba więc skupić wysiłek celem wykazania fałszywości oskarżeń o udział Polski i Polaków w zagładzie Żydów. Jest to swoista wojna o świadomość i honor. Kluczową sprawę stanowi w tej materii zbrodnia określana jako Rzeź Woli dokonana w sierpniu 1944. To zbrodnia ludobójstwa dokonana nie przez załogi obozów koncentracyjnych w tajemnicy przed światem, lecz w biały dzień przez oddziały armii niemieckiej na rozkaz dowództwa tej armii na ulicach i podwórkach stolicy Polski.

W wyniku inicjatywy, jaka zrodziła się w środowisku naukowym, przygotowujemy konferencję naukową poświęconą tej zbrodni. Konferencja nosi nazwę „Osądzić Rzeź Woli” (ang. „Genocide Wola 44”). Jej celem jest z jednej strony przywrócenie krajowej i międzynarodowej opinii społecznej pamięci o największej zbrodni armii niemieckiej, z drugiej zaś do doprowadzenia do postawienia przed właściwym organem sądowniczym sprawców tej zbrodni i ich następców prawnych. Uważamy, że należy w tym celu reaktywować Najwyższy Trybunał Narodowy lub też powołać jego współczesny odpowiednik.

Nawiązaliśmy kontakt i zaprosiliśmy już do współpracy przy organizacji konferencji:

 • Główną Komisję Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu,
 • Instytut Pamięci Narodowej,
 • Instytut Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego,
 • Fundację im. Janusza Kurtyki,
 • Stowarzyszenie Patria Nostra,
 • Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie,
 • Urząd Dzielnicy Warszawa Wola,Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie.

Na straży właściwego poziomu naukowego zgłoszonych referatów i wystąpień będzie czuwał komitet naukowy złożony z wybitnych przedstawicieli nauk prawnych i historycznych. W skład komitetu naukowego konferencji „Osądzić Rzeź Woli” wchodzą:

 • Prof. dr Marek Jan Chodakiewicz; Institute of World Politics,
 • Prof. dr hab. Piotr Daranowski; UNI, Wydział Prawa i Administracji,
 • Prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz; UMK,
 • Prof. dr hab. Karol Karski; Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Instytut Prawa Międzynarodowego,
 • Prof. dr hab. Cezary Mik; Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego z Wydziału Prawa i Administracji UKSW,
 • Dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych,
 • Dr hab. Mariusz Muszyński, prof. UKSW; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Prawa i Administracji,
 • Prof. dr hab. Andrzej Nowak; Uniwersytet Jagielloński Wydział Historyczny, Instytut Historii PAN,
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Suleja; IPN, Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu,
 • Dr hab. Krzysztof Szwagrzyk; Instytut Pamięci Narodowej,
 • Prof. zw. dr hab. Wiesław Wysocki; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych,
 • Prof. dr hab. Jan Żaryn; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych.

Pragniemy zorganizować konferencję w dniu 28 września br. Warunkiem powodzenia konferencji jest również godne miejsce jej obrad. Uważamy, że ze względu na swą tematykę i  75 rocznicę Rzezi Woli najwłaściwszym miejscem dla konferencji będzie Muzeum Powstania Warszawskiego.

Skład komitetu organizacyjnego konferencji „Osądzić Rzeź Woli”:

Imię i nazwiskoZawód, stanowiskoAdres mailowy
Hanna Dobrowolskadziennikarzojhanka@gmail.com
Krzysztof Jabłonkahistorykzakjablonka@gmail.com
Stefan Hamburaprawnik, adwokatstefan.hambura@gmail.com
Ryszard Kopieckidr matematyki, WATricko@mimuw.edu.pl
Grzegorz Kutermankiewiczdziennikarz, dokumentalistagrzegorzq@gmail.com
Natalia Tarczyńskaanalityk systemowy natalia.tarczynska@gmail.com
Grażyna Tydda historykg.tydda@gmail.com
Piotr Witakowskiemerytowany prof. AGH i ITBwitakowski_p@poczta.onet.pl
Paweł ZdunRuch Kontroli Wyborówpawel.zdun@interia.pl

Komitet organizacyjny prosi o zgłoszenie osób gotowych pomóc w organizacji konferencji.

Print Friendly, PDF & Email