Zygmunt Walkowski: Powstanie Warszawskie w niemieckich fotografiach lotniczych

Na zakończenie pierwszej części konferencji „Osądzić Rzeź Woli”, która odbyła się 28 września 2019 r. w Warszawie, Zygmunt Walkowski pokazał prezentację kilkunastu spośród kilku tysięcy niemieckich zdjęć lotniczych, które pozyskał w Narodowym Archiwum w College Park pod Waszyngtonem. Zdjęcia te, wykonane przez samoloty Luftwaffe w lotach nad Warszawą w latach okupacji, w czasie walk powstańczych i po jego upadku, są niezwykle cennym dokumentem pokazującym tragiczne losy miasta i jego mieszkańców.

Print Friendly, PDF & Email