Osądzić Rzeź Woli – Genocide Wola 44 – PETYCJA – komunikat nr 2

https://www.citizengo.org/pl/170639-jestesmy-oburzeni-ze-najwieksza-zbrodnia-wojenna-niemieckiej-armii-jaka-byla-rzez-woli-nie

Wszyscy obserwujemy z niepokojem zmasowany atak sił antypolskich na naszą Ojczyznę. Nie widać żadnego przeciwdziałania ze strony władz polskich. Po publicznej obeldze narodu polskiego przez izraelskiego ministra spraw zagranicznych Katza, Polska nie wystosowała noty protestacyjnej i nie odwołała na konsultacje swojego ambasadora z Izraela. Po ubliżającej Polsce podczas konferencji bliskowschodniej wypowiedzi sekretarza stanu USA Mike Pompeo, nasz minister Czaputowicz ani jednym słowem nie zaprotestował. Czekaliśmy z obawą na powtórzenie słów Obamy o “polskich obozach śmierci”. Ze zdumieniem dowiedzieliśmy się, że niedawna antypolska konferencja w Paryżu miała nazwę “Nowa polska szkoła historii Holocaustu”. Na podkreślenie zasługuje słowo “polska”. To już nie izraelska, czy amerykańska, ale polska szkoła. Przy tej okazji dowiedzieliśmy się, że jednym z organizatorów tej konferencji było działające w ramach Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk “Centrum Badań nad Zagładą Żydów”. Centrum działa od roku 2003 (http://www.holocaustresearch.pl/) i z jego szeregów wywodzą się główni prelegenci z Paryża. Jak widać, nie jest ważne, że w czasie II Wojny Światowej wymordowano więcej etnicznych Polaków niż Żydów z Polski. W Polskiej Akademii Nauk nie utworzono Centrum Badań nad zagładą Polaków, lecz Żydów. Nie wygląda na to, aby państwo polskie miało jakiś plan, a choćby zamiar przeciwdziałania antypolskiej kampanii. Sprawa jest obecnie tak nabrzmiała, że nie wolno dłużej czekać.

Analiza mechanizmu oszczerstw wobec Polski wskazuje, że podstawą dla tych oszczerstw jest zafałszowanie rzeczywistego charakteru okupacji niemieckiej w Polsce i wykorzystywanie w tej materii ludzkiej niewiedzy. Nie ma możliwości zdezawuowania tych oszczerstw bez uświadomienia opinii publicznej całego barbarzyństwa niemieckiego w Polsce, o czym pojęcia nie mają społeczeństwa zachodniej Europy i Ameryki Północnej. Na ukazaniu prawdy o okupacji niemieckiej trzeba więc skupić wysiłek dla ukazania fałszywości oskarżeń o udział Polski i Polaków w zagładzie Żydów. Podstawowe informacje o sprawie znaleźć można na stronie https://wpolityce.pl/historia/438028-prof-piotr-witakowski-wojna-o-swiadomosc-i-honor. Kluczową sprawę stanowi w tej materii zbrodnia określana jako Rzeź Woli. To zbrodnia ludobójstwa dokonana nie przez załogi obozów koncentracyjnych lub organizacje uznane za przestępcze, jak np. SS. To zbrodnia dokonana przez oddziały armii niemieckiej na rozkaz dowództwa tej armii. Największa zbrodnia wojenna Wehrmachtu w całej II Wojnie Światowej. Zbrodnia nigdy dotąd nie osądzona. Ale jako zbrodnia ludobójstwa nie ulega przedawnieniu.

W gronie osób związanych ze środowiskiem naukowym i Akademickimi Klubami Obywatelskimi postanowiliśmy zorganizować konferencję naukową poświęconą osądzeniu tej największej zbrodni wojennej Wehrmachtu. Konferencja będzie dostępna dla każdego i będziemy się starali, aby zapewnić na żywo transmisję w Internecie i w niektórych kanałach TV. To duże przedsięwzięcie organizacyjne, ale jest to najlepsza metoda, by wprowadzić problem do świadomości publicznej – aby ci, którzy o Rzezi Woli w ogóle nie wiedzą lub o niej zapomnieli, zechcieli się choć trochę zaangażować.

Złudzeniem jest przekonanie, że sprawa jest dla wszystkich oczywista. Przez 75 lat nikt w Polsce nie domagał się osądzenia tej zbrodni, toteż nie istnieje ona w świadomości publicznej jako problem. Konferencja ma przedstawić opinii międzynarodowej ludobójstwo dokonane przez armię niemiecką na Polakach i przygotować formalny wniosek do władz państwowych o reaktywowanie Najwyższego Trybunału Narodowego lub utworzenia jego prawnego odpowiednika dla osądzenia sprawców i ich następców prawnych.

Osądzić Rzeź Woli

Komitet organizacyjny konferencji „Osądzić Rzeź Woli”

Szanowni Państwo,

Jesteśmy oburzeni, że największa zbrodnia wojenna niemieckiej armii, jaką była Rzeź Woli nie doczekała się do tej  pory sądu, a jej sprawcy pozostają bezkarni. Kilkadziesiąt tysięcy bezbronnych kobiet i mężczyzn, starców i dzieci zostało w ciągu kilku dni zamordowanych z zimną krwią. Nie w obozach zagłady przez przestępcze załogi obozowe, lecz przez regularne oddziały armii niemieckiej na warszawskich ulicach i podwórkach. Zbrodnia ta o niespotykanej skali w czasie całej II Wojny Światowej nie może zostać zapomniana, a jej ofiary zbezczeszczone przez bierność państwa polskiego i zaniechanie ścigania sprawców. Rzeź Woli jako zbrodnia ludobójstwa nie ulega przedawnieniu. Odpowiedzialność za nią spada nie tylko na bezpośrednich morderców w niemieckich mundurach, lecz w pierwszym rzędzie na rozkazodawców zbrodni, a więc na państwo niemieckie – ówczesną Trzecią Rzeszę, a obecnie na jej następców prawnych, tj. Republikę Federalną Niemiec.

Domagamy się postawienia przed sądowym trybunałem właściwym dla osądzenia niemieckich zbrodni wojennych zarówno żyjących jeszcze zbrodniarzy jak też ich instytucjonalnych spadkobierców.

Popieramy organizację konferencji „Osądzić Rzeź Woli” dla przedstawienia opinii międzynarodowej tej nieznanej dla Zachodu gigantycznej zbrodni niemieckiej,  której skala wielokrotnie przewyższa zbrodnię katyńską. W obecnych warunkach jest to absolutnie niezbędne dla zahamowania antypolskich oszczerstw, jakoby Polacy uczestniczyli w zagładzie Żydów. Te oszczerstwa są możliwe jedynie dlatego, że opinia międzynarodowa nie ma pojęcia, czym była okupacja niemiecka w Polsce i wyobraża sobie ją podobnie jak okupację niemiecką np. we Francji lub w Danii. Tę różnicę symbolicznie ukazuje porównanie losów Holendrów ukrywających Anne Frank w Amsterdamie – nikt z nich nie był represjonowany –  i losów rodziny Ulmów ukrywających Żydów w Markowej – cała rodzina została wymordowana. 

Osądzenie Rzezi Woli pozwoli na ukazanie międzynarodowej opinii publicznej całego barbarzyństwa niemieckiej okupacji w Polsce i stworzy właściwe podstawy dla przedstawienia kompleksowego raportu o polskich stratach wojennych, jaki przygotowuje zespół parlamentarny pod kierunkiem posła Arkadiusza Mularczyka. Przede wszystkim będzie jednak realizacją zobowiązania, jakie na nas żyjących nakłada śmierć pomordowanych na warszawskiej Woli. 

Podpisuję niniejszy apel i równolegle przesyłam wyrazy poparcia na adres komitetu organizacyjnego konferencji.

(Na adres witakowski_p@poczta.onet.pl proszę przesłać mail o treści: 

Popieram organizację konferencji „Osądzić Rzeź Woli” i proszę o informowanie mnie o przygotowaniach do konferencji.)

Print Friendly, PDF & Email