Wieniec od organizatorów Konferencji „Osądzić Rzeź Woli”

W trakcie uroczystych obchodów 75. rocznicy Rzezi Woli przed Pomnikiem pomordowanych 50 tysięcy mieszkańców, wieniec od organizatorów Konferencji „Osądzić Rzeź Woli” złożył Paweł Zdun.

Print Friendly, PDF & Email