Konferencja naukowa „Osądzić Rzeź Woli” („Genocide Wola 44”)

Relacja z obrad części II w IPN „Przystanek Historia” ul. Marszałkowska 21/25

BLOK HISTORYCZNY

Rozpoczęcie II części konferencji
„Wydarzenia na Woli w sierpniu 1944” – Krzysztof Jabłonka
„Śledztwo w GKŚZpNP dotyczące Rzezi Woli” – Jolanta Chankowska
„Stan badań Rzezi Woli” – Katarzyna Utracka
„Rzeź Woli jako element zagłady Warszawy” – Wojciech Gardoliński
„Skutki polityki Niemiec w latach 1939-1945 dla Warszawy” – Józef Menes

BLOK PRAWNY

Wprowadzenie – prof. Piotr Witakowski
„Rzeź Woli w świadomości społecznej” – prof. Andrzej Szpociński
„Rzeź Woli – aktualne problemy odpowiedzialności” – prof. Tadeusz Jasudowicz
 „Niemieckie prawo okupacyjne regulujące stosunki polsko-żydowskie w Generalnym Gubernatorstwie” – prof. Bogdan Musiał
„Straty i szkody wojenne Polski” – prof. Krzysztof Miszczak
„Dochodzenie roszczeń od RFN za zbrodnie II Wojny Światowej” – mec. Lech Obara
„Najwyższy Trybunał Narodowy” – prof. Karol Karski
Dyskusja na zakończenie konferencji
Uchwały konferencji „Osądzić Rzeź Woli”

TRANSMISJA (CAŁOŚĆ)

Print Friendly, PDF & Email